• Soa i Madagasikara - Akon'i Gasikara

    Akon'i Madagasikara. Tenin'ireo mpisehatra ao amin'ny tanàna sy fijoroana ho vavolomben'ny mponina momban'ny andavanandrom-piainany. Echos de Madagascar. Paroles des acteurs de la cité et témoignage de la population sur leur vie quotidienne.

  • Soa i Madagasikara - Ny Fahasalamana

    Fampielezam-peo an-tserasera malagasy, zato isan-jato mozika, kolontsaina ary sosialy. Ny feon'i Madagasikara, mirehareha amin'ny lovan-drazana ary mifanaraka amin'ny zava-maoderina.