• Honeybee Hive {Mario Kart 7: Original Sound Version}

  Kenta Nagata, Satomi Terui

 • NSMBU Boss (Hurry Up!) {Super Mario Maker 2}

  Nintendo Sound Staff

 • Super Mario 64 Credits Guitar Cover

  FamilyJules7x [soundcloud.com/familyjules7x]

 • Credits {Donkey Kong Country 3 (GBA)}

  David Wise

 • DeepBlue (DKC)

  Krispy [VGmix.com]

 • World S {Super Mario Galaxy 2}

  Mahito Yokota

 • Smashing Results

  Inverse Phase [supersmashland.com]

 • Swan Lake

  Yoshito Sekigawa, Shoh Murakami, Yoshiaki Kimura, Hiroki Morishita, Fumihiro Isobe

 • Cosmic Mario Theme {Super Mario 3D Land}

  Hayazaki, Yokota, Gohara, Hama

 • Delfino Plaza

  Noriyuki Iwadare